Bokrecensioner

Bokrecensioner i SMT

Vill du recensera en bok i SMT? Nedan finns en lista på de böcker och rapporter som finns tillgängliga på redaktionen. Meddela redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se vilken bok du är intresserad av så skickar vi boken till dig. Glöm inte att ange din adress. Utförlig information om hur recensionen ska skrivas hittar du här.

Prostatan - det ständiga gisslet?
Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
Författare: Maria Björkman (red)
Förlag: Nordic Academic Press
År: 2018

Att skriva sig ut
Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992
Författare: Frida Wikström
Förlag: Arkiv
År: 2018

Kompetensen att lyssna
Författare: Georg Drakos, Helena Bani-Shoraka
Förlag: Carlssons
År: 2018

Delaktighet och patientmedverkan:
Författare: Ann Catrine Eldh (red)
Förlag: Studentlitteratur
År: 2018

Socialitetens psykologi - språket som människans livsform
Författare:
Lars-Erik Berg
Förlag:
Studentlitteratur
År: 2017

Interpreting the brain in society
Författare:
Kristofer Hansson & Idvall (red)
Förlag:
Arkiv
År: 2017

Rätten till rättvisa
Författare:
Petra Hall och Lisa Pelling (red)
Förlag:
Premiss
År: 2017

Den kantstötta välfärden
Författare:
Hans Swärd (red)
Förlag:
Studentlitteratur
År: 2017

Jag och mina mikrober
Författare:
Ed Yong
Förlag
Volante
År: 2017

Health Management
Författare:
Lars Nordengren (red)
Förlag:
Sanoma utbildning
År: 2017


Lagom perfekt
Författare: Linda Hiltunen
Förlag: Arkiv
År: 2017


Alkohol- och narkotikaproblem
Författare: Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson
Förlag: Studentlitteratur
År: 2017

Introduktion till psykiatrirätt
för vårdpersonal, socionomer och jurister
Författare: Lotta Vahlne Westerhäll
Förlag: Gleerups
År: 2017


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!